Chi tiết bài viết

Phí Dịch Vụ

  

CTY TNHH DV ĐÒI NỢ                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         THÀNH DANH                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

 

BẢNG PHÍ DV ĐÒI NỢ TẠI ĐỊA BÀN TP. HCM

(Có giá trị từ năm 2018)

 

1. Mức phí trên có thể thương lượng thay đổi theo từng vụ việc

2. Phí dịch vụ được thanh toán theo phương thức thu hồi tiền nợ đến đâu thu phí dịch vụ đến đó.

3. Phí hổ trợ xác minh và thực hiện việc đòi nợ. Công ty sẽ thu của khách hàng khi Công ty thu đựơc khoản tiền nợ đầu tiên từ khách nợ.

 


1. Mức phí trên có thể thương lượng thay đổi theo từng vụ việc

2. Phí dịch vụ được thanh toán theo phương thức thu hồi tiền nợ đến đâu thu phí dịch vụ đến đó.

3. Phí hổ trợ xác minh và thực hiện việc đòi nợ. Công ty sẽ thu trước của khách hàng 50% khi hai bên ký hợp đồng, số tiền 50% còn lại Công ty sẽ tiếp tục thu khi Công ty thu đựơc khoản tiền nợ đầu tiên từ khách nợ.

                                        

Các bài viết khác

Sản phẩm vừa xem
Nhân viên tư vấn 1
hỗ trợ yahoo
hỗ trợ skype
Điện thoại:08.35058265 - 0933.860.168
Email: ngantuvanno@gmail.com
Nhân viên tư vấn 2
hỗ trợ yahoo
hỗ trợ skype
Điện thoại:08.66806318 - 0934.157.797
Email: thanhthaodoino92@gmail.com

Công Ty TNHH Đòi Nợ Thành Danh

Đòi Nợ Theo Pháp Luật

đòi nợ uy tín, doi no theo phap luat

0933.860.168
Gọi điện
Chỉ đường